Gelijke Kansen Alliantie

Samen met het ministerie van OCW werken we aan gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren

Opdrachtgever:
Ministerie van OCW

Datum:
2016 - heden

Expertises:
Strategie en boodschapontwikkeling
Online strategie
Evenementen en activatie

Zie ook:
Gelijke-kansen.nl
Facebook

Voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) ondersteunen we de Gelijke Kansen Alliantie. Dat doen we met het geven van strategisch advies, het organiseren van bijeenkomsten en het leveren van ondersteuning bij de (online) communicatie.

Zo maakten we de lanceringsvideo's, de site en beheren we de Facebook-pagina. Want: kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidingsniveau van zijn ouders of hun financiële middelen. Daarom komt de Gelijke Kansen Alliantie in actie en nodigt iedereen uit om bij te dragen op hun manier. Voor de kinderen van nu, en de helden van later. Want het verschil maken, dat kan iedereen.

De alliantie is een startpunt voor een structureel netwerk van lokale, regionale en landelijke initiatieven om gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren in Nederland te bevorderen. Met aantrekkelijke content en middelen streven we deze doelen na. De site is er om inzichtelijk te maken wat er allemaal al gebeurt voor gelijke kansen. De video's zijn bedoeld om Verschilmakers te activeren. Dat zijn de ambassadeurs van de Gelijke Kansen Alliantie. Op de online community komen beide middelen samen om te inspireren en aan te zetten tot actie.

Met een sterke (online) strategie bouwen we de komende twee jaar aan dit netwerk.

Gelijke Kansen Week
Voor het ministerie van OCW organiseren wij de Gelijke Kansen Week (23 - 27 januari). Tijdens deze week rijden staatssecretaris Sander Dekker, minister Jet Bussemaker, ambtenaren en ambassadeurs met een schoolbus door het land voor gelijke kansen voor alle kinderen. Ze bezoeken scholen, sportclubs, jongerenwerkers, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Zo bezoeken zij de gemeenten Rotterdam, Leiden, Amsterdam en Roermond. Volg de updates van de Gelijke Kansen Week op Facebook!

Als oud-leraar maatschappijleer en socioloog gaan gelijke kansen in het onderwijs mij aan het hart. Het is nu belangrijker dan ooit dat mensen zich bewust worden van het verschil dat zij maken in de levens van de toekomstige generatie. Het is een ontzettend dankbaar onderwerp en een feest om er creatief mee bezig te zijn.
Rewan Jansen