Elke Stem Telt

Dagelijks in gesprek over het belang van kiesrecht en democratie

Opdrachtgever:
Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Datum:
2017 - heden

Expertises:
Strategie en boodschapontwikkeling
Publiciteit en promotie
Online strategie
Onderzoek

Zie ook:
Facebook

Sinds 2017 werken wij voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de campagne Elke Stem Telt. Op Facebook, via verschillende initiatieven en in de media agenderen we het belang van vrije verkiezingen, democratie en kiesrecht.

Primair is het doel van de campagne opkomstverhoging bij alle verkiezingen in Nederland. Daarnaast is het de ambitie van het ministerie om niet alleen tijdens verkiezingen, maar ook tussendoor te communiceren over het belang van verkiezingen en democratie.

Bij de campagne zijn wij verantwoordelijk voor de (online) communicatie en vrije publiciteit. We creëerden een eigen Facebook-pagina, Elke Stem Telt, waarop gedurende het hele jaar door gecommuniceerd wordt over lokale, regionale en landelijke verkiezingen.

Het eigen platform biedt ons de mogelijkheid om niet enkel te zenden over verkiezingen, maar juist de dialoog op te zoeken met kiezers. Door middel van prikkelende content zoeken we de dialoog op. Ook informeren we kiezers over het belang van het kiesrecht, want dat recht is helemaal niet zo vanzelfsprekend.

Bij deze campagne maken we écht alles zelf; van animaties tot illustraties. Mijn designer-hart gaat daar sneller van kloppen. We krijgen ook de vrijheid om creatief te zijn. Dat zie je terug in het resultaat.
Tom te Buck
Creatief Strateeg