Beeld: Public Cinema

Masterclass Take Action – Young Xperts

Online masterclass van neurowetenschapper Eveline Crone over de ervaring van jongeren

Opdrachtgever:
Nationale Wetenschapsagenda

Expertises vanuit BKB:
Strategie en boodschapontwikkeling
Programma en redactie
Publiciteit en promotie 

Website:
https://wetenschapsagenda.nl/artikelen/masterclass/

Hoogleraar en neurowetenschapper Eveline Crone van de Erasmus Universiteit kreeg veel verzoeken van beleidsmakers, scholen en gemeenten over de vraag: hoe ervaren jongeren de corona crisis en hoe helpen we ze erdoorheen? Ook de Nationale Wetenschapsagenda heeft de afgelopen maanden ontzettend veel vragen ontvangen over- en vooral ook ván jongeren over de coronacrisis. Van vragen over het virus zelf tot de maatregelen en de angst voor de toekomst. Eveline Crone doet nderzoek naar hoe we het beste met jongeren kunnen omgaan tijdens een crisis en wil haar kennis bundelen en delen met een breder netwerk om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Daarom organiseerde BKB in opdracht van de Nationale Wetenschapsagenda en in samenwerking met Public Cinema, de Masterclass ‘Take Action – Young Xperts’. Beleidsmakers van gemeenten, ministeries en scholen werden uitgenodigd om mee te luisteren en te praten over hoe we jongeren handvatten kunnen geven hoe om te gaan met deze crisis en over hoe we hen meer kunnen betrekken bij de totstandkoming van beleid. BKB was verantwoordelijk voor het programma en de redactie van de Masterclass, de werving en promotie. 

Het doel van de Masterclass was om de beleidsmakers te inspireren met wetenschappelijke inzichten en voorbeelden uit de praktijk en handvatten te geven om jongeren meer te betrekken bij de totstandkoming van beleid in de corona crisis.