Waarde van de Natuur

Een waardevolle kijk op de natuur met ASN Bank

Opdrachtgever:
ASN Bank

Expertise vanuit BKB:
Strategie,
Boodschapontwikkeling,
Creatief concept,
Content creatie,

Datum:
2022

Zie ook:
https://www.youtube.com/watch?v=qHj2_SX8Ojg&list=PLFcsGYJKiByVXRwk_M0kOJjYOWEDwdeWf

Bij ASN Bank maak je een keuze. Een keuze om je geld te laten werken voor een duurzame wereld. Betalen, sparen, beleggen en je hypotheek afsluiten: het gebeurt allemaal met oog voor mens, dier en natuur. Inmiddels is ASN de grootste duurzame bank in Nederland. Daarbij komt meer verantwoordelijkheid en een steviger publiek profiel. De komende jaren wil ASN groeien naar duurzaam opinieleiderschap op thema’s die voor de bank belangrijk zijn. Te beginnen met biodiversiteit en de verbinding met een jonger publiek. Aan BKB om hierbij te helpen.

Een nieuwe kijk op de natuur
Ontstaan als spaarbank voor vakbonden snapt ASN als geen ander hoe het is om op te komen voor je rechten. Door zelf op het podium te staan of anderen een megafoon te geven, door te agenderen of te luisteren. De wereld schreeuwt om meer duurzame impact, en uit onderzoek blijkt ook dat de jonge volgers van ASN Bank klaar zijn voor meer verdieping op duurzame thema’s. Daarom gaan we samen met ASN Bank en impactmakers van nu en de toekomst kijken naar de waarde van de natuur: economisch, juridisch, intrinsiek, filosofisch. Om luider te spreken dan woorden, en samen de ruimte te pakken. Voor een nieuwe kijk op de natuur met de nodige aandacht voor biodiversiteit.

Live de diepte in
In de vorm van live (online) kennissessies duiken we samen met twee experts en ASN bank in de waarde van de natuur: economisch, juridisch, intrinsiek, filosofisch. Waarbij we telkens verschillende werelden bij elkaar brengen om tot nieuwe perspectieven te komen: jong en oud, wetenschap en activisme, journalistiek en rechtspraak. Uiteraard met ruimte voor (live) vragen uit het publiek.

Hoe duur is de natuur?
De serie trapten we af met een sessie over de economische waarde van de natuur: ‘Hoe duur is de natuur?’. We behandelen de natuur alsof ze gratis en grenzeloos is. Maar wat als een walvis de rekening zou sturen voor haar bijdrage aan het milieu? Hoe bepaal je de waarde van de natuur? Heeft het nut om die waarde om te zetten naar geld? En wie betaalt dan de rekening? Aniek Moonen (voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging) en Rixt de Jong (duurzaamheidsonderzoeker bij het CBS) gingen in op deze vragen.

Heeft de natuur recht van spreken?
In de tweede sessie, ‘Heeft de natuur recht van spreken?’, keken we naar de rechten van de natuur. Wat als een rivier het recht heeft om niet vervuild te worden? Wat betekent het om de natuur rechten te geven? Schieten we er iets mee op? Symbolisch gezien draagt het bij aan een andere benadering van de natuur in ons (bredere) denken. Helpt het ons ook om daadwerkelijk beter voor de wereld te zorgen en de problemen rondom klimaat en biodiversiteit te lijf te gaan? Jessica den Outer (jurist en voorvechter van natuurrechten) en Jaap Tielbeke (journalist bij de Groene Amsterdammer en schrijver) gingen met elkaar in gesprek.

Hoe natuurlijk is onze voedselketen?
Ons voedsel komt op dit moment grotendeels uit het buitenland. Achter die bananen en avocado’s in de schappen gaat een complexe productieketen met een negatieve voetafdruk schuil. We weten dat de huidige manier van produceren, transporteren en consumeren niet langer houdbaar is. Hoe zorgen we in de mondiale samenleving voor betere milieuprestaties en sociale omstandigheden in deze ketens? In ‘Hoe natuurlijk is onze voedselketen?’ kijken we met Michel Scholte (co-founder en directeur van het True Price en Impact Institute) en Evi Vet (jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit en Voedsel bij de VN) kritisch naar onze voedselketen. Wat is de verantwoordelijkheid van producenten, overheden en consumenten in het voedselsysteem?

Hoe behouden we de rijkdom van de natuur?
Een gezonde natuur staat aan de basis van een gezonde economie. Uit onderzoek weten we dat meer dan de helft van wat we wereldwijd met elkaar verdienen, afhankelijk is van de ecosysteemdiensten die de natuur ons ongemerkt levert. Hoe kan het dat iets dat zo waardevol is in ons huidige systeem vaak geen waarde toebedeeld krijgt? Gelukkig zijn er steeds meer bedrijven, financiële instellingen en overheden die de noodzaak van een gezonde natuur inzien. Maar is dit genoeg om de biodiversiteit-, water- en klimaatcrisis op te lossen? Of zijn er grotere systeemveranderingen nodig? Kees Klomp (econoom en lector betekeniseconomie) en Bart Crezee (ecoloog en onderzoeksjournalist) gingen in 'Hoe behouden we de rijkdom van de natuur?' hierover in gesprek.

Mensen staan niet boven de natuur, maar zijn er onderdeel van. Een superbelangrijke grondgedachte die hopelijk veel meer mensen bereikt en leidt tot beter handelen.
Jeffrey de la Fuente
Hoofd Creatieve Strategie