Elke Stem Telt

Doelgroepcommunicatie om de verkiezingsopkomst te verhogen

Opdrachtgever:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Expertise vanuit BKB:
Strategisch advies
Art direction
Vormgeving
Productie van communicatiemiddelen

Datum:
2018 - heden

Zie ook:
https://www.instagram.com/elkestemtelt/
https://www.facebook.com/elkestemtelt

Hoe meer mensen gaan stemmen, hoe groter de democratische legitimiteit van een verkiezingsuitslag is. Om het belang van verkiezingen te benadrukken en zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties daarom de campagne ‘Elke Stem Telt’ gelanceerd. In deze case-omschrijving richten we ons specifiek op de verkiezingen voor het Europees Parlement van 23 mei 2019.

Constante communicatie
Aan BKB is gevraagd om de Elke Stem Telt-campagne in te richten. Doelstelling was om de opkomst van de verkiezingen te bevorderen, om voor, tijdens én na de stembusgang in constante communicatie over de verkiezingen te voorzien en ten slotte een dialoog over het belang van verkiezingen voor de democratie te starten. De belangrijkste doelgroepen betroffen jongeren die voor het eerst naar de stembus mochten, zwevende kiezers en nieuwe Nederlanders.

Verrassende en effectieve mix
Op basis van deze briefing heeft BKB gekeken hoe de boodschap van ‘Elke Stem Telt’ viel door te vertalen naar deelboodschappen die goed aansloten bij de beleving van de verschillende doelgroepen. Ook is gekeken hoe de inzet van een verrassende en effectieve mix van online en offline kanalen kon bijdragen aan het behalen van de communicatiedoelstellingen. Voorafgaand aan de verkiezingen is met name ingezet op inspiratie en kiezers te helpen zich in verschillende kandidaten en partijen te verdiepen. Tijdens de verkiezingen draaide het om relevantie: het is belangrijk dat jouw stem gehoord wordt. Op de verkiezingsdag zelf lag de focus volledig op faciliteren. Met concrete en praktische informatie maakten we het kiezers zo makkelijk mogelijk om te gaan stemmen. De onderliggende boodschap gedurende de hele campagne was dat een hoge opkomst belangrijk is voor het functioneren van de democratie.

Pubquiz en stemdates
Als onderdeel van de campagne zijn diverse middelen en activiteiten ingezet om mensen voor de verkiezingen te enthousiasmeren. Zo is er een pubquiz voor Instagram en Facebook ontwikkeld om in de inspiratiefase de kennis van de doelgroepen te verhogen. De quiz was ook in fysieke vorm verkrijgbaar om in verenigingen en cafés te gebruiken en werd ook door BN’ers en rolmodellen gemaakt. Voor de activatie richting de verkiezingen en op de verkiezingsdagen zelf introduceerden we daarnaast de stemdate. Hiermee konden politieke kandidaten, first time voters en mensen uit de andere doelgroepen afspreken om samen te gaan stemmen. Ook is een samenwerking aangegaan met een aantal influencers die zelf voor het eerst gingen stemmen. Zij hebben daarover vóór én op verkiezingsdag een bericht op hun sociale mediakanalen geplaatst.

Hoogste opkomst sinds 1994
De ‘Elke Stem Telt’-campagne was een succes: de opkomst was het hoogst sinds de Europese verkiezingen van 1994 en de groei was met name de danken aan jonge kiezers. Tijdens de online-campagne voor de Europese verkiezingen werden bijvoorbeeld zo’n 1.5 miljoen Nederlanders bereikt, waarbij ongeveer 50% van het bereik in de leeftijdscategorie 18 tot 35 lag.

De titel van de campagne spreekt voor zich eigenlijk, ik geloof echt dat Elke Stem Telt, en vond het dan ook fantastisch om via verschillende manieren de drempels naar de stembus weg te halen bij met name first-time voters.
Bianca Pander
Partner