Geef je stem aan de natuur

Opdrachtgever: Vogelbescherming Nederland

Expertises vanuit BKB: Strategie, campagneconcept, boodschapontwikkeling, contentcreatie, online strategie

Datum: 2023

De Nederlandse natuur staat ernstig onder druk. Bijna de helft van alle vogelsoorten die in ons land broeden, wordt bedreigd. In aanloop naar de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen roept Vogelbescherming Nederland alle natuurliefhebbers op om te stemmen voor een partij met goede plannen voor de natuur.

Een urgente boodschap weerklinkt vanuit Vogelbescherming Nederland. Het gaat zo slecht met de Nederlandse natuur, dat we binnen de Europese Unie tot de achterhoede behoren op het gebied van behoud en herstel van biodiversiteit. Provinciale Staten en waterschappen spelen een cruciale rol in het behoud en beschermen van de natuur. Zij zijn de bestuurslagen in ons land waarin natuurbeleid wordt vormgegeven. Daarom moet de stem van de natuur luider klinken in de nieuwe Provincie- en waterschapsbesturen. Voor de verkiezingen op 15 maart 2023 heeft BKB daarom samen met Vogelbescherming Nederland een campagne opgetuigd om kiezers op te roepen hun stem aan de natuur te geven.

BKB ontwikkelde een online campagne om de achterban en natuurliefhebbers te informeren over wat de Provincies en waterschappen precies doen en waarom het belangrijk is om te gaan stemmen voor de natuur op 15 maart. Als vogels een stem hadden, dan zouden ze ons waarschuwen. Daarom ontwikkelden we een campagnevogel. De campagnevogel spreekt de kiezers toe en legt de urgente boodschap op een begrijpelijke en aansprekende manier uit.

Met hulpmiddelen zoals een infographic, gifjes, een agenda herinnering en vooropgestelde berichten voor sociale media stelden we mensen eenvoudig in staat om 1) te gaan stemmen en 2) hun omgeving op te roepen hetzelfde te doen. 

Bekijk de campagnepagina en vlieg naar de stembus!