Nationaal Slavernijmuseum

Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam

Datum:
2023 – heden

Expertises:
Evenementen
Community beheer
Vrije publiciteit en PR

Zie ook:
Website

Welke verhalen wil jij terugzien in het museum? En hoe vertellen we deze verhalen?

Met deze vragen trokken de drie kwartiermakers John Leerdam, Peggy Brandon en David Brandwagt in 2023 het land door om ervoor te zorgen dat het nieuw op te richten museum straks een plek is waar iedereen zich gezien en gehoord voelt. BKB hielp bij de organisatie van deze inspirerende bijeenkomsten. We waren verantwoordelijk voor het programma, werving en productie. In 2023 zijn we langs alle provincies gegaan om input uit de gemeenschap op te halen. In februari organiseerden we de conferentie voor de presentatie van het plan voor het museum. En later in het jaar zullen er nog een aantal follow-up bijeenkomsten volgen. Dat alles om iedereen goed mee te nemen en betrokken te houden bij het proces. De Volkskrant schreef een mooi verhaal over de bijeenkomst in Utrecht.

Met de excuses van de Nederlandse regering voor het slavernijverleden en de daaropvolgende excuses van de koning tijdens Keti Koti is er een stap gezet richting heling. Heling, erkenning en hoop. Drie passende woorden bij de bijeenkomsten waarin we input hebben opgehaald voor de oprichting van het Nationaal Slavernijmuseum. 

Tijdens de avonden gaven de kwartiermakers het podium aan sleutelfiguren en makers uit de betrokken gemeenschappen. Lokale bestuurders vertelden hoe provincies en gemeenten hun eigen slavernijverleden onderzoeken. Het hoogtepunt van de avond waren de deelsessies met de kwartiermakers, waarin zij met de aanwezigen in gesprek gingen over welke verhalen een plek krijgen in het museum, waarom dit belangrijk is en op wat voor manier deze verhalen verteld moeten worden.

Vertel het hele verhaal, met ons over ons
Met de gesprekken schreven de kwartiermakers in opdracht van de gemeente Amsterdam en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het plan voor het concept, de bouw en oprichting van het Nationaal Slavernijmuseum. Het plan vormt de basis voor het definitieve besluit over zowel de bouw als de financiering door de gemeente Amsterdam en het Rijk: Vertel het hele verhaal.

Op donderdag 15 februari presenteerden de kwartiermakers het plan Vertel het hele verhaal en het participatieverslag Over ons en met ons in het H’ART Museum. Samen met John Leerdam stelden we een programma samen en voerden we de productie op de dag zelf uit. Een viertal artiesten, Roël Calister, Arthur den Hartog, ZO! Gospel Choir en Jeangu Macrooy verzorgden de muzikale omlijsting. Na bekrachtigende woorden van staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk en wethouder Touria Meliani was het woord aan de kwartiermakers om de eerste contouren van het plan te onthullen, zoals de programmakaders en de locatie. Belangrijk was om ook mensen van de Eilanden en Suriname te betrekken bij de bijeenkomst, vandaar dat we een livestream hebben opgezet. 

De conferentie werd door bezoekers benoemd als een historische dag. Het Nationaal Slavernijmuseum voelt als een stap in de erkenning en verwerking van het slavernijverleden. 

Vervolg
Nu het advies van de kwartiermakers er ligt, breekt een volgende fase aan. Adviesaanvragen worden uitgezet bij stadsdeel Oost, de Commissie Omgevingskwaliteit, de Amsterdamse Kunstraad en de Raad voor Cultuur. Wanneer die adviezen binnen zijn volgt de bestuurlijke reactie van het college en het Rijk. Het besluit over het Nationaal Slavernijmuseum wordt later in 2024 voorgelegd aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Door het hele land voeren we mooie en kwetsbare gesprekken. In elke provincie komen we unieke mensen, bijzondere verhalen en verschillende gemeenschappen tegen. Sommige deelnemers zijn nazaten van tot slaaf gemaakte mensen die voor het eerst over hun verleden praten.
Selma Hamouda
Campagneleider
Foto: Isaac Owusu
Foto: Isaac Owusu
Foto: Isaac Owusu
Foto: Isaac Owusu
Foto: Isaac Owusu
Foto: Isaac Owusu
Foto: Isaac Owusu
Foto: Isaac Owusu
Foto: Isaac Owusu
Foto: Isaac Owusu