Beeld: Moze Mertens

Opdrachtgever:
Naturalis Biodiversiteits Centrum

Expertise BKB:
Strategie en boodschapontwikkeling
Evenementen, grassroots en activatie

Website:
https://www.naturalis.nl/over-ons/samenwerken/naturalisxjongeren

NaturalisXJongeren

Samen voor een leefbare wereld

Naturalis wil jongeren die zich zorgen maken over de leefbaarheid op onze planeet voor toekomstige generaties helpen door hun zorgen zichtbaar te maken, door kennis te delen en door mee te denken welke oplossingen de natuur kan bieden. Met een mix van wetenschappers en jongeren worden krachten gebundeld richting de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. De bedoeling is om samen een manifest te schrijven met onze oplossingen voor een leefbare wereld.

Kwestie van kiezen

In het museum laat Naturalis zien hoe mooi de natuur is. Het gedroomde resultaat is dat mensen er beter voor gaan zorgen. Helaas is dit nog niet het geval. De leefbaarheid van de aarde staat wereldwijd zwaar onder druk door de manier waarop de mens ermee omgaat. Jongeren staan hiervoor al in de actiestand. Met duizenden gingen ze de straat op. Tot op heden is er nog te weinig gedaan met hun zorgen over de staat van de natuur en het klimaat.  Met het project Naturalis X Jongeren komen twee werelden samen: wetenschap en activisme, hart en hoofd, analyse en empathie, strategie en verbeelding. Vanuit een gedeelde urgentie vullen ze elkaar aan.

Samen met BKB - het campagnebureau, ASN Bank en diverse jongerenorganisaties is een aanpak bedacht om Naturalis en jongeren te laten samenwerken om tot oplossingen te komen voor de huidige biodiversiteitscrisis. Samen willen we laten zien dat een leefbare wereld vooral een kwestie is van kiezen.

NaturalisXJongeren
Onder de naam ‘NaturalisXJongeren’ bundelden op dinsdag 17 november een mix van wetenschappers en jongeren(verenigingen) hun krachten. De bijna 60 betrokkenen namen deel aan een online brainstorm over oplossingen voor biodiversiteitsverlies en de klimaatcrisis. Samen willen zij hun zorgen zichtbaar maken, kennis delen en komen tot oplossingen voor een leefbare wereld. Tijdens de bijeenkomst werd gewerkt aan een manifest dat laat zien dat een leefbare wereld een kwestie van kiezen is. Dit manifest is de basis voor het Groene Verkiezingsdebat, dat wordt georganiseerd rondom de Tweede Kamerverkiezingen op 4 maart 2021.

Een duurzame relatie met jongeren
De online bijeenkomst van NaturalisXJongeren werd geleid door dagvoorzitter Kauthar Bouchallikht. Edwin van Huis, directeur Naturalis Biodiversity Center, sprak de deelnemers aan het begin van de avond toe: “We vinden het heel inspirerend om te zien dat jongerenorganisaties zich in willen zetten voor een leefbare wereld. Ik hoop dat wij vanavond een stap verder komen in het formuleren van vragen, aandachtspunten en onderwerpen die wij hebben. Zo kunnen we de politiek hiermee confronteren en zorgen dat we over dit onderwerp met alle betrokkenen en beslissers aan tafel komen.” Naturalis wil hierbij graag de wetenschappelijke basis leggen – zo kunnen de jongeren goed beslagen ten ijs bij de politiek aankloppen.

Voor de bijeenkomst was een divers programma samengesteld. Zo gaf Koos Biesmeijer, hoogleraar Natuurlijk Kapitaal en wetenschappelijk directeur bij Naturalis, een inspirerend mini-college over het verband tussen klimaat en biodiversiteit. Ook was er een live optreden van Nynke Laverman en Sytze Pruiksma, en sprak de Belgische klimaatactiviste Anuna de Wever de deelnemers toe over het belang van denktanks als NaturalisXJongeren. “Ik stel voor dat we samen zo veel mogelijk mensen blijven informeren over de ernst van de situatie, en tot actie komen”, aldus De Wever.

Scala aan ideeën
Tijdens de bijeenkomst heerste er een positieve en bovenal enthousiaste sfeer onder de deelnemers. Ook het belangrijkste onderdeel van de avond, het brainstormen in verschillende groepen, verliep informeel en energiek. Er werden veel verschillende ideeën met elkaar gedeeld; zo werd er onder meer gesproken over de noodzaak van meer bewustwording in de samenleving, de mogelijkheden van jongerenparticipatie, een ‘Biodiversiteit Management Team’ (naar het model van het huidige Outbreak Management Team) en de verantwoordelijkheid van de overheid.

Van Huis kijkt terug op een avond vol goede energie: “Ik ben ontzettend blij met de samenwerking. Volgens mij ging het in alle groepen heel erg goed. Er zijn al hele concrete pijlers en onderwerpen benoemd. Goed om te horen dat er al veel mensen aangeven ook aan het vervolg mee te willen doen. De volgende stap is het samenstellen van een manifest waarmee we politiek Den Haag uitnodigen om het debat over aan te gaan.”

Hou ons in de gaten
De vorm van het manifest ligt nog open en zal de komende tijd in samenspraak met de jongeren worden bepaald. Zo wordt het concept manifest o.a. gedeeld via een campagne op social media en vrije publiciteit om ook andere jongeren de kans te geven een bijdrage te leveren. Vervolgens is het zaak om samen tot een definitieve versie te komen. Hiertoe zal een kernteam uit de eerste fase de verschillende inzendingen beoordelen en aanpassingen doen waar nodig. Tegelijkertijd wordt er ook gekeken naar verschillende manieren om dit manifest in het museum uit te dragen.

Het manifest zal vervolgens het uitgangspunt zijn voor het Groene Verkiezingsdebat. Naturalis en IUCN organiseren dit debat voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Kortom, genoeg redenen om NaturalisXJongeren in de gaten te houden! Wil je van je laten horen, stuur dan een mailtje naar [email protected] o.v.v. NaturalisXJongeren.

Het Groene Verkiezingsdebat
Op donderdag 4 maart vindt het Groene Verkiezingsdebat 2021 plaats. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart nodigen jongeren diverse politici uit om hun verkiezingsprogramma te verdedigen op het gebied van groene thema’s, zoals duurzaamheid en circulariteit. Ook gaan zij in gesprek over oplossingen voor de klimaatcrisis en biodiversiteitsverlies. Het Groene Verkiezingsdebat, een initiatief van IUCN NL en Naturalis Biodiversity Center, vindt plaats bij Naturalis in Leiden en is te volgen via een livestream.