Opdrachtgever:
O.a. de Oogvereniging

Datum:
2018

Expertises:
Strategie en boodschapontwikkeling
Publiciteit en promotie

Zie ook:
Website

Ongehoord & Ongezien

Aandacht voor mensen met auditieve en/of visuele beperkingen

Maar liefst één op de twintig Nederlanders heeft een beperking in horen en eenzelfde percentage Nederlanders heeft een beperking in zien. Mensen die daar professionele zorg bij nodig hebben zijn grotendeels afhankelijk van de gemeente. Maar daar ontbreekt het vaak aan aandacht voor de wensen van deze doelgroep. In opdracht van onder andere de Oogvereniging vroegen wij meer aandacht voor mensen met een auditieve en/of visuele beperking. Zodat zij worden gehoord én gezien.

Om een stem te geven aan deze doelgroep, brachten wij twaalf ambassadeurs met een auditieve en/of visuele beperking bijeen. We creëerden een website, waarop de ambassadeurs van de campagne vertellen over de uitdagingen die ze tegenkomen in het leven met een of twee zintuigen die niet goed werken. Hier geven ze ook tips aan gemeenten, zodat zij betere ondersteuning kunnen bieden aan een groep voor wie meedoen in de samenleving toch al een grote uitdaging is.

In november 2018 nodigden de twaalf ambassadeurs (een in elke provincie) de wethouder Zorg en Welzijn in hun gemeente uit voor een ‘maatwerkbezoek’. Dat leverde veel mooie en bijzondere ontmoetingen op. En meer begrip voor mensen met een auditieve en/of visuele beperking. De verhalen verschenen in groten getale in de nationale en regionale pers. Onder andere Hart van Nederland, Omrop Fryslân, Tubantia, Stadsblad Utrecht en de Provinciale Zeeuwse Courant schreven over de campagne.

Ongehoord & Ongezien is een initiatief van de Oogvereniging en de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden in samenwerking met zorgaanbieders GGMD, Koninklijke Visio, Koninklijke Kentalis, SIAC, Robert Coppes Stichting en Bartiméus.