Werk jij mee? Zeg nee

Werken aan een diverse arbeidsmarkt

Opdrachtgever:
De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

Datum:
2018 - heden

Expertises:
Strategie en boodschapontwikkeling
Online strategie

Zie ook:
Werkjijmeezegnee.nl

Afkomst, religie, geslacht, leeftijd of zwangerschap zijn stuk voor stuk kenmerken waarop niemand mag worden uitgesloten. Toch gebeurt het nog te vaak. Ook in de uitzendbranche. Voor de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) lanceerden wij daarom de campagne: Werk jij mee? Zeg Nee. Met deze bewustwordingscampagne willen we intercedenten een handelingsperspectief bieden indien zij stuiten op arbeidsdiscriminatie door opdrachtgevers.

‘We zoeken iemand met een Nederlandse naam’, is een voorbeeld daarvan. Discriminatie begint in de uitzendbranche vaak met verzoeken die opdrachtgevers doen. Als uitzendbureau zoek je een geschikte kandidaat. Ongeacht afkomst, religie of sekse. Als er een discriminerend verzoek binnenkomt moet het gesprek worden aangegaan. Alleen hoe precies?

Om intercedenten hierin te ondersteunen creëerden we een website Werk jij mee? Zeg nee. Op de website zijn verschillende video’s te zien waarin wordt uitgelegd hoe intercedenten kunnen handelen indien zij te maken krijgen met discriminatie. Ook is hier voorlichtingsmateriaal beschikbaar dat wordt ingezet om de bewustwording in betrekking tot arbeidsdiscriminatie te vergroten.

Om een indicatie te krijgen van de omvang, aard en herkomst van discriminerende verzoeken openden we in samenwerking met ABU een meldpunt. Discriminerende verzoeken op grond van leeftijd, etnische afkomst, geslacht, religie of zwangerschap registreren ABU-leden via dit punt. Samen werken we zo naar een diverse en inclusieve arbeidsmarkt.

ABU is een opdrachtgever die veel invloed heeft binnen de uitzendbranche. Het concept van a tot z uitdenken en uitwerken geeft veel voldoening omdat ik denk dat veel werkzoekenden en intercedenten ermee geholpen zijn. Het eindresultaat is ook nog eens prachtig.
Werk jij mee? Zeg nee
Werken aan een diverse arbeidsmarkt