Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg.

Opdrachtgever:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport i.s.m. LHV, AZN, NVSHA &  InEen.

Expertises vanuit BKB: Onderzoek en strategie, creatief concept, content strategie en creatie

Datum: 2023

Normaal gesproken weet je waarschijnlijk wel dat acute zorg alleen voor spoed is. Toch bel je in een stressvolle situatie sneller 112 of de huisartsenspoedpost. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam in het Integraal Zorgakkoord op dat gepast gebruik van acute zorg moet worden gestimuleerd om de druk op de zorg te verminderen. BKB ontwikkelde een publiekscampagne om mensen te helpen bij de keuze van de juiste spoedzorg, zodat ze sneller en beter geholpen worden.

Veel mensen bellen met 112 of de huisartsenspoedpost terwijl dit niet altijd noodzakelijk is. Hierdoor krijgt niet iedereen de zorg die zij nodig hebben en raakt de acute zorg overbelast. Met behulp van betrokken zorgpartijen onderzochten we hoe het komt dat mensen zich richten tot de acute zorg terwijl dit achteraf niet altijd nodig blijkt te zijn.

Verschillende typen melders
Met behulp van rapportages over patiëntenstromen op de SEH en HAP en een landelijke enquête onder hoofden van 112-meldkamers, verkregen we inzichten over de doelgroepen. Zo leerden we dat ouders met jonge kinderen en kwetsbare ouderen vaker contact opnemen met de spoedzorg. Hier zijn verschillende  redenen voor: uit onwetendheid, door paniek in een noodsituatie, of doordat zij ongerust zijn en zoeken naar advies.

Doorbeken van het mechanisme
Uit de gedragstheorie weten we dat mensen die stress ervaren, minder goed in staat zijn een weloverwogen keuze te maken. Met dit inzicht creëerden we een boodschap die mensen helpt om dit mechanisme te doorbreken, door het inbouwen van een kort rustmoment voor er contact met de acute zorg wordt gezocht. Zonder dat er tijd verloren gaat wanneer het echt levensbedreigend is. Daarnaast zetten we sterk in op voorbereiding, zodat de juiste informatie niet alleen in het geval van spoed bij de doelgroepen terecht komt.

Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg
We vereenvoudigen het keuzeproces voor patiënten door middel van een stappenplan. Door een aantal korte vragen te beantwoorden op basis van je zorgvraag, kom je door het stappenplan te volgen terecht bij de juiste zorgaanbieder en hoe je die kunt bereiken. Met behulp van invulvelden stimuleerden we mensen om zelf de juiste contactgegevens op een rij te zetten. Dit stappenplan is verwerkt in digitale en print middelen en landelijk verspreid met en door partijen in de zorg. De middelen zijn op websites van zorgaanbieders te raadplegen door huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgprofessionals, zoals hier

Daarnaast zijn er op basis van de meest voorkomende meldingen vier scenario video’s gemaakt en op NPO gemist geadverteerd. 

Mijn moeder en mijn zus werken in de zorg. Toen ik vertelde dat ik aan deze campagne werkte, bevestigden zij allebei hoe hard het nodig was. De druk op de zorg neemt alleen maar toe. Met deze middelen dragen alle zorgaanbieders dezelfde boodschap uit: denk even na voordat je belt. Zo kunnen we allemaal een steentje bijdragen.
Willeke Asselbergs
Campagnestrateeg