VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland

Opdrachtgever:
VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Expertise vanuit BKB:
Strategie,
Boodschapontwikkeling,
Creatief concept,
Redactie,
Online.

Datum:
2021

Ruim vier miljoen Nederlanders hebben een beperking of chronische ziekte. Uit recente onderzoeken van SCP en Nivel blijkt dat zij vaak niet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Sinds het ratificeren van het VN-Verdrag Handicap is het verschil in participatie tussen mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en de rest van de bevolking op sommige vlakken zelfs groter geworden. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) start 17 mei met de verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland, om gemeenten te stimuleren de toegankelijkheid te verbeteren. Want iedereen in Nederland moet mee kunnen doen. 

Daarom doen ook alle gemeenten in Nederland automatisch mee aan de verkiezing. En kan iedereen in Nederland meebepalen welke gemeente de winnaar wordt op meesttoegankelijkegemeente.nl. Na twee publieksrondes kiest een vakjury de uiteindelijke winnaar. Een Superteam van talentvolle makers en tevens ervaringsdeskundigen bestaande uit Eva Eikhout, Mari Sanders, Zjos Dekker, Wirin Jewlal en Deborah Cameron, doet verslag van de verkiezing. Zij geven op 17 mei het startschot en overhandigen symbolisch een gouden envelop aan een aantal wethouders van verschillende gemeenten in het land om ze welkom te heten bij de verkiezing. In de week van toegankelijk in oktober wordt de winnaar bekend gemaakt.

BKB ontwikkelde het concept voor de campagne, zette een communicatiestrategie op voor social media en PR, en is verantwoordelijk voor gehele organisatie van de verkiezing. Zowel voor als achter de schermen werkt BKB in het team samen met ervaringsdeskundigen zodat elk onderdeel van de campagne toegankelijk is. Van de website tot alle content die we maken en van begrijpelijke taal tot een toegankelijke hashtag.

Het belang van toegankelijkheid
Het is vijf jaar geleden dat het VN-Verdrag Handicap door Nederland is geratificeerd, dat overheden verplicht zich ervoor in te spannen dat mensen met een beperking of chronische ziekte gelijkwaardig kunnen meedoen. Toch zijn nog niet alle gemeenten goed genoeg ingericht voor mensen die bijvoorbeeld doof of blind zijn, in een rolstoel zitten, hersenletsel of een andere beperking hebben.

Superteam doet verslag van verkiezing
De verkiezing wordt vastgelegd door het Superteam. Het Superteam bestaat uit de talentvolle makers Eva Eikhout (presentatrice BNNVARA van o.a. Weet Wat Je Date), Mari Sanders (regisseur en documentairemaker, van o.a. Mari staat op), Zjos Dekker (de zelfverklaarde leukste autist van Twitter), Wirin Jewlal (schrijver en genomineerd voor De Gouden Venus van Milo) en Deborah Cameron (programmamaker, host en PowerQueen). Ze brengen in beeld hoe het gesteld is met de toegankelijkheid in Nederland. Hun verhalen kun je volgen op meesttoegankelijkegemeente.nl en sociale media (Facebook en Instagram).

Als ervaringsdeskundigen begrijpen ze het belang van toegankelijkheid als geen ander. “Ik droom niet van een perfect toegankelijke wereld. Het is voor mij belangrijk dat mensen nadenken over hoe het is voor mensen met een beperking. Ik word al heel blij als ik bij de voordeur van een restaurant een rijplaat zie liggen, waardoor iemand in een rolstoel gewoon naar binnen kan. Dan voel ik me welkom. Als het dan binnen nog niet perfect toegankelijk is, kan ik dat makkelijker accepteren.”, aldus Eva Eikhout, presentatrice bij BNNVARA.

Zo werkt het
Van alle gemeenten in Nederland wint één gemeente de hoofdprijs: deze mag zich de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland noemen. Ook reikt de jury een aanmoedigingsprijs uit aan een gemeente die goed op weg is. In de eerste ronde kunnen alle Nederlanders in een vragenlijst gemeenten inhoudelijk beoordelen. De uitslag daarvan bepaalt welke twaalf gemeenten doorgaan naar de halve finale. Mensen kunnen dan op de halve finalist stemmen die volgens hen het meest toegankelijk is. Vervolgens gaan de vijf hoogst beoordeelde gemeenten door naar de finale. Uiteindelijk kiest een vakjury de winnaar. Deze gemeente krijgt, behalve de roem, ook een award ontworpen door kunstenaars met en zonder een beperking en een mooi vormgegeven toeristische route, die voor iedereen toegankelijk is, langs alle mooie plekken in die gemeente.

Door het niet alleen over mensen met een beperking te hebben, maar met hen samen te werken, zie je pas hoe beperkt je bent als het gaat om toegankelijkheid en hoeveel blinde vlekken je hebt.
VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
Verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland