Publiekscommunicatie over het coronavirus

Alleen Samen

Publiekscommunicatie over het coronavirus

Opdrachtgever

NKC en ministerie van VWS

Datum

2020

Expertises

Strategie
Online strategie

Alleen samen krijgen we corona onder controle. Onder dit concept valt alle overheids­­communicatie over het coronavirus. BKB is in samenwerking met Roorda betrokken bij de ontwikkeling van het concept en de uitwerking van de communicatie­strategie. Niet alleen voor de brede publieks­­­campagne, maar ook voor deel­campagnes gericht op testen op het coronavirus, de CoronaMelder app, mondkapjes en veilig reizen naar school.

BKB ontwikkelde de beeldtaal, van kleurselectie tot vormgevings­­elementen en het gebruik van iconen. We produceren middelen om maatregelen, handelings­perspectieven en overheid­s­regelingen helder en overzichtelijk te communiceren. We adviseren over opzet en indeling, en voeren redactie. Ook adviseren we over de taal, vorm en inhoud van de publiekscampagne, waaronder de inzet van televisie- en radio­commercials.

Belangrijk aandachts­punt is om niet alleen te communiceren over maatregelen, maar mensen ook te helpen om ze uit te voeren en vol te houden. Daarvoor ontwikkelden we bijvoorbeeld een serie video’s waarin we mensen zelf aan het woord laten. Hierin vertellen zij over de manier waarop zij zelf omgaan met de maatregelen.

In de deelcampagne Aandacht voor Elkaar geven we aandacht aan het verdriet en de onzekerheid die het coronavirus veroorzaakt. BKB ontwikkelde hiervoor het concept, de strategie en de beeldtaal. We verzamelen verhalen uit het hele land en verspreiden deze via landelijke en regionale media. Ook waren we betrokken bij de organisatie van de landelijke kick-off in Noord-Brabant, uitgezonden door Omroep Max, waar premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge in gesprek gingen met mensen die op verschillende manieren zijn getroffen door het virus. Op 17 december is er een nieuwe televisie-uitzending in het kader van Aandacht voor Elkaar.

Een strategie en beeldtaal ontwikkelen voor een onderwerp met deze maatschappelijke impact heeft mij nieuwe lessen geleerd over de rol en het belang van communicatie en campagnes.
Bram Festen
Partner