Betere ouderenzorg in Nederland

Ouderenzorg op de kaart krijgen én houden bij politici en bestuurders in de regio

Opdrachtgever:
ZonMw

Datum:
2016 - heden

Expertises:
Strategie en boodschapontwikkeling
Evenementen en activatie
Trainingen

Zie ook:
Beteroud.nl

In acht regio’s in Nederland hebben wetenschappers, zorgprofessionals, studenten en ouderen de afgelopen jaren samen gewerkt aan betere ouderenzorg onder de noemer Nationaal Programma Ouderenzorg.

In 2017 stopt de financiering vanuit het Rijk en gaan de regio’s zelfstandig verder onder de vlag van Beter Oud. Wij hebben de verschillende regio’s geholpen om de opbrengsten van hun werk zichtbaar te maken om daarmee ouderenzorg op de kaart te krijgen en houden bij lokale politici, bestuurders en stakeholders.

Om regio’s te helpen hun boodschap goed over te brengen in de zoektocht naar nieuwe samenwerkingspartners en financiers boden we iedere regio een korte campagne- en lobbytraining. Ouderenpanelleden, zorgprofessionals en onderzoekers kregen tips en tricks over het ontwikkelen van een centrale boodschap, denken in doelgroepen en op het juiste moment op de juiste manier aanspreken van verschillende doelgroepen. De training ontwikkelden we samen met WKPA.

Samen met Hardzout ontwikkelden we een serie mini-documentaires. Om de centrale rol van ouderen in het innovatieproces te onderstrepen besloten we om niet verschillende onderzoekers of zorgprofessionals aan het woord te laten, maar het verhaal volledig vanuit het perspectief van een oudere te vertellen. Dit leverde zeven persoonlijke en inspirerende verhalen op van ouderen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor betere ouderenzorg.

Bij de ouderenzorg wordt er vaak gesproken over ouderen in plaats van mét ouderen. Met NPO gingen we in gesprek met ouderen die betrokken zijn bij de ouderenzorg. Stuk voor stuk zijn dit bijzondere mensen. Hun verhalen leerden mij een prachtige kant van Nederland ontdekken die ik eerder niet kende.
Betere ouderenzorg in Nederland
Ouderenzorg op de kaart krijgen én houden bij politici en bestuurders in de regio