Ik zet de toon

Landelijke campagne tegen grensoverschrijdend gedrag in de muzieksector

Grensoverschrijdend gedrag is een groot maatschappelijk probleem. Dat is in de muzieksector niet anders. BKB ontwikkelde de landelijke campagne 'Ik zet de toon' in opdracht van Taskforce GO! waarmee muziekprofessionals worden opgeroepen om zich uit te spreken voor een veilige en inclusieve muzieksector. Op Eurosonic Noorderslag in Groningen kwamen de cijfers van een grootschalig onderzoek naar buiten en lanceerden we de campagne. 

Het onderzoek van Movisie Grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie in beeldvormt de basis voor deze campagne. Hieruit blijkt dat meer dan 50% van de muziekprofessionals te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag op hun werk in de vorm van discriminatie, intimidatie of seksueel misbruik. Dat vraagt om actie, o.a. via een campagne om grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken, bewustwording over het probleem te vergroten en muziekprofessionals aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te waarborgen. 

Muziek = macht
Muziekprofessionals zijn voor nieuwe opdrachten, shows of carrièrekansen vaak afhankelijk van mensen met veel status, macht of een groot netwerk. Door de informele werkcultuur en de angst om je eigen carrière te schaden, wordt grensoverschrijdend gedrag vaak getolereerd en verzwegen. Juist dit zorgt ervoor dat grensoverschrijdend gedrag plaats kan blijven vinden. Met deze campagne breken we de stilte en vragen we voorbeeldfiguren om de toon te zetten door zich uit te spreken tegen grensoverschrijdend gedrag.

De media luistert mee! 
Onder andere The Jordan (Caro Emerald) en Marcel Albers (Dutch Music Export Foundation) spreken zich in de campagne uit, lees hier wat ze aan de Volkskrant vertelden. Bij Met Het Oog Op Morgen vertelde Aafke Romeijn over haar eigen ervaringen. De voorzitter van Taskforce GO!, Annabel Heijen, zat de avond voor de lancering bij Nieuwsuur om te vertellen over de campagne. Veel media pakte het op: het AD, nu.nl, Het Parool, 3voor12, De Telegraaf, NRC. Zelfs bij Vandaag Inside bleef het niet onbesproken, waaruit bleek dat de campagne toch echt hard nodig is. 

Hoe zet je zelf de toon? 
Omstanders zijn van groot belang in grensoverschrijdende situaties. Zij kunnen de pleger zowel direct als indirect aanspreken, het slachtoffer ondersteunen en bijdragen aan de norm dat grensoverschrijdend gedrag geen plaats kent in de muzieksector. Werkgevers, leidinggevenden en opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving. Daarom ontwikkelden we samen met Movisie en meldpunt Mores verschillende praktische hulpmiddelen om organisaties, omstanders en slachtoffers handvatten te geven juist te handelen. Op de website www.ikzetdetoon.nl kunnen zij terecht voor deze hulpmiddelen. 

De doelgroep is backstage
Grensoverschrijdend gedrag in de muzieksector speelt zich regelmatig af achter gesloten deuren in de studio of backstage. Daarom ontwikkelden we in samenwerking met ontwerpbureau Van Lennep middelen die achter de schermen kunnen worden gebruikt door poppodia, festivals of in studio’s. Met een online advertentiecampagne getarget op muziekprofessionals en een pakketservice waarmee we aan bijna 400 adressen geprinte middelen toesturen, zorgen we dat de campagne en de gedragscode bij heel muziekmakend Nederland backstage te zien is. 

Bij de lancering van de campagne op ESNS vielen alle puzzelstukjes op z’n plaats en werd het vuur aangewakkerd. We zijn er nog niet, maar met de campagne is er al wel veel in gang gezet.
See Terpstra
Campagnestrateeg