Beeld: De Wereld Draait Door / VARA

Opdrachtgever:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Datum:
2011 - 2017

Expertises:
Publiciteit en promotie
Online strategie
Evenementen en activatie

Zie ook:
Facebook
Duurzameinzetbaarheid.nl

In actie tegen werkstress, burn-outs en ongewenst gedrag

Op weg naar Duurzame Inzetbaarheid met het ministerie van Sociale Zaken

Van 2011 tot en met 2017 werkten wij voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de campagne duurzame inzetbaarheid. Bedrijven en organisaties die bezig zijn met het werkplezier, de gezondheid en ontwikkeling van hun werknemers zijn bezig met duurzame inzetbaarheid.

Dankzij deze campagne is duurzame inzetbaarheid een gevleugelde term geworden en zijn steeds meer bedrijven aan de slag gegaan met de ontwikkeling van hun werknemers. In 2013 hebben wij de campagne Op weg naar Duurzame Inzetbaarheid ontwikkeld. We zijn verantwoordelijk voor de strategie, onderzoek, de (online) communicatie, vrije publiciteit en organisatie.

Onder deze koepelcampagne vallen verschillende deelcampagnes die allen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland: de Check je Werkstress-campagne met de Week van de Werkstress, de campagne tegen pesten en ongewenst gedrag op het werk, de campagne agressie door derden, de campagne fysiek zwaar werk en de campagne werkend leren.

Check je Werkstress en de Week van de Werkstress
In mei 2013 is de campagne tegen werkstress van start gegaan. Het doel van de campagne is het taboe op werkstress doorbreken, de bewustwording over burn-outs te vergroten en oplossingen aan te dragen om werkstress te voorkomen. Dit doen we door het gesprek aan te gaan met werkgevers en werknemers. We ontwikkelden de online strategie en beheren de Facebook-pagina Check je Werkstress met ruim 48.000 likes. Via de site en door middel van congressen probeert het ministerie meer werkgevers ervan te overtuigen aan de slag te gaan met werkstress.

Elk jaar vindt in november de Week van de Werkstress plaats. In 2016 sloten 167 bedrijven zich aan en vond een intensieve online campagne plaats waarmee we met de Facebook-fans op zoek gingen naar oplossingen tegen werkstress. Daar bereikten we 1,5 miljoen mensen mee. We zijn verantwoordelijk voor vrije publiciteit met ervaringsdeskundigen en cijfers. Dit leverde onder andere items op in De Wereld Draait Door, Pauw en alle landelijke kranten.

Campagne ongewenst gedrag
In juni 2016 voerde het ministerie een campagne tegen ongewenst gedrag op het werk, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie. Na een door ons uitgevoerd focusgroeponderzoek ontwikkelden we met creatief bureau This, That & The Other de campagne Moet toch kunnen. Uit het onderzoek bleek dat er een groot grijs gebied is wat ongewenst gedrag precies is.

Door middel van een abri-campagne en een online campagne legden we werkend Nederland prikkelende werksituaties voor waarbij ze voor zichzelf moesten bepalen of de situatie 'moet kunnen' of ongewenst gedrag is. De campagne zorgde offline en online voor veel bereik en bracht het gesprek over ongewenst gedrag op gang. Wegens succes werd de campagne in oktober herhaald.

De campagne tegen werkstress en ongewenst gedrag is een perfect voorbeeld van wat we allemaal doen. Het onderwerp zorgt voor veel bewustzijn onder collega’s. Ik ben strenger op mijn eigen werkdruk, die van collega’s en van vrienden. Een burn-out gun je niemand.
In actie tegen werkstress, burn-outs en ongewenst gedrag
Op weg naar Duurzame Inzetbaarheid met het ministerie van Sociale Zaken

Resultaten

Dit zijn de resultaten van de Week van de Werkstress in 2016.

48.000

Likes

1.500.000+

Facebook-bereik

167

Bedrijven