Jordaanse jongeren trainen in campagnevoeren

Opkomen voor idealen

BKB’ers Ufuk Esmer en Tom te Buck gaven in juni 2019 in opdracht van het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) campagnetraining aan een groep van 30 jonge Jordaniërs in Amman.

De campagnetraining van BKB was onderdeel van een langer lopend traject, vergelijkbaar met onze eigen BKB Academie, bedoeld om Jordaanse jongeren handvatten te geven om op te komen voor hun idealen. De aanwezigen streden allen voor verschillende doelen, bijvoorbeeld een gelijke man-vrouw verdeling in het parlement, of het verhogen van jongerenparticipatie in Jordanië.

Tom te Buck: “Drie dagen lang trainden Ufuk en ik deze idealistische jonge Jordaniërs in campagnevoeren. Het mooie aan dit soort trainingen is dat je er echt samen een succes van maakt. Wij zijn campagne experts, maar zij zijn de Jordanië experts. Alleen als je dat in de training bij elkaar kan laten komen, ontstaan er ideeën en plannen die in de lokale context toegepast kunnen worden.”

Na afloop van de training ontvingen alle deelnemers een officieel certificaat van deelname uit handen van de Secretaris-Generaal van Politieke Zaken van Jordanië.