Baby en Baan

Bewustwordingscampagne tegen zwangerschapsdiscriminatie

Opdrachtgever:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Datum:
2018 - heden

Expertises:
Strategie en boodschapontwikkeling
Publiciteit en promotie
Online strategie

Zie ook:
Facebook

Sinds begin 2018 werken we voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de campagne Baby en Baan om bewustwording te vergroten en handelingsperspectief te bieden in het geval van zwangerschapsdiscriminatie.

Een werkgever mag een arbeidsverhouding niet beëindigen vanwege zwangerschap. Bij afloop van een tijdelijk contract mag zwangerschap niet de reden, of ook niet één van de redenen zijn om het contract niet te verlengen. En een kind in de buik mag bij sollicitaties ook absoluut geen reden zijn om iemand af te wijzen.

Uit onderzoek blijkt echter dat 43 procent van de groep vrouwen op de arbeidsmarkt die recent zwanger waren (of net een kind hebben gekregen) te maken heeft met zwangerschapsdiscriminatie, waarvan sommige zelfs hun baan verliezen. En dat in een periode waarin financiële zelfstandigheid zo belangrijk is.

Bij deze campagne zijn wij verantwoordelijk voor de strategie, boodschapontwikkeling en de online communicatie via een eigen Facebook-pagina. Het doel van de campagne is om de bewustwording onder vrouwen tussen de 20 en 36 jaar te vergroten. Dit is een groep met een potentieel bereik van 700.000 Nederlandse vrouwen.

Door zwangerschapsdiscriminatie te herkennen en op de hoogte te zijn van je rechten sta je als vrouw sterk. Met aantrekkelijke online content streven we deze doelen na. Daarom ontwikkelden we in samenwerking met designbureau Woodwork drie animaties. Deze animaties laten de drie meest voorkomende situaties zien waarin vrouwen te maken krijgen met zwangerschapsdiscriminatie. Daarnaast delen we belangrijke wist-je-dat-jes over rechten en ervaringsverhalen van andere vrouwen.

In twee maanden tijd zagen ruim 870.000 vrouwen onze content en klikten meer dan 7.000 vrouwen door naar de links naar informatieve websites. Op de Facebook-pagina delen veel vrouwen hun eigen ervaringen over zwangerschapsdiscriminatie en merken we dat er nog veel vraag is naar informatie over hun rechten.

Deze campagne is voor mij, en veel vrouwen in mijn omgeving heel persoonlijk. Wij willen gelijk behandeld worden op de werkvloer, of we nou een kinderwens hebben of niet.
Baby en Baan
Bewustwordingscampagne tegen zwangerschapsdiscriminatie