De Veehouderij van Morgen

De inspiratiedag voor dierlijke voedselketens

Opdrachtgever

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Datum

30 september 2020

Expertises

Evenementen
Strategie en boodschapontwikkeling

Veel veehouders willen aan de slag met kringlooplandbouw en het verduurzamen van hun bedrijf. Daarvoor hebben ze kennis, vertrouwen en verdienvermogen nodig. En een goede samenwerking met leveranciers en afzetkanalen. Hoe zorg je daarvoor? En wat betekent de coronacrisis voor deze ambities?

Om hierover met elkaar in gesprek te gaan en mogelijkheden te verkennen, organiseerde BKB voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit De Veehouderij van Morgen.

Op deze online inspiratiedag voor dierlijke voedselketens vroegen we veehouders, ketenpartijen en NGO's om wensen en verwachtingen uit te spreken en om plannen, kennis en ervaringen met elkaar te delen. Ook toonden partijen goede voorbeelden van hoe de veehouderij van morgen eruit kan zien. Zodat iedereen met inspiratie en ideeën naar huis kon gaan om binnen het eigen bedrijf stappen te zetten die bijdragen aan een veehouderij die duurzaam, marktgericht en volgens de principes van de kringlooplandbouw werkt.

“Wat gepland stond als een fysieke bijeenkomst moest door de coronamaatregelen last minute omgevormd worden tot een online event. Gelukkig hadden we al een aantal scenario’s klaarliggen, waardoor het binnen drie dagen was georganiseerd. Met een event-app konden alle genodigden het plenaire programma en de workshops digitaal bijwonen, en de sprekers vanaf de locatie of hun woonkamer hun sessie streamen. En met verschillende chatfuncties werd het toch nog een netwerkevent voor iedereen!”

Wat gepland stond als een fysieke bijeenkomst moest door de coronamaatregelen last minute omgevormd worden tot een online event.
Yasmine Abiadh
Campagneleider