Hoe houd jij medewerkers mentaal fit tijdens het thuiswerken? Start jouw route naar een RI&E.

RI&E

Werkgevers helpen om hun werknemers te beschermen

Opdrachtgever:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Expertises vanuit BKB:
Strategie,
online campagne
Datum:
2020-2021

Hé ondernemer, heb jij al een RI&E? 
Een wat?

Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een hulpmiddel zodat werknemers gezond en veilig kunnen werken. Je brengt er mogelijke risico’s mee in kaart en stelt een plan van aanpak op om deze te voorkomen. Elk bedrijf is verplicht om een RI&E op te stellen en te onderhouden. Toch laat de praktijk zien dat maar weinig bedrijven een RI&E hebben.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontwikkelden we een campagne om de bekendheid met en de naleving van de RI&E-verplichting te verhogen onder werkgevers. We richtten ons met name op werkgevers met minder dan dertig mensen in dienst en die niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. De campagne is onderdeel van een bredere aanpak van het ministerie om de RI&E makkelijker en begrijpelijker te maken. Hiervoor werd een nieuwe website ontwikkeld: routenaar.rie.nl, waar werkgevers gemakkelijk zelf hun weg konden vinden naar het opstellen van een eigen RI&E.

Kleine werkgevers die niet zijn aangesloten bij een branche zijn lastig te lokaliseren, zeker in een periode waarin door corona veel contactmomenten, zoals beurzen en congressen, werden geannuleerd. Via verschillende wegen probeerden we de doelgroep te bereiken. Dat deden we steeds met een positieve boodschap: een RI&E is dan wel verplicht, maar het levert vooral veel op: gezonde en tevreden werknemers. In korte video-advertenties op LinkedIn wezen we werkgevers op alledaagse handelingen op de werkvloer die ook een arbeidsrisico kunnen zijn. Iets tillen, geluidsoverlast en werken op hoogte bijvoorbeeld. We presenteerden de RI&E steeds als een middel om als werkgever je werknemers te beschermen. Daarnaast maakten we gebruik van radiocommercials en branded content. Ook ontwikkelden we een speciale toolkit met een informatieve flyer en animatie, waarin het nut en de noodzaak van een RI&E overzichtelijk werd uitgelegd. De toolkit werd verspreid onder partners: van de KvK tot de branche van financiële dienstverleners. Op die manier werd de boodschap van de RI&E op een organische manier nog verder verspreid.

In een tweede flight van de campagne werd extra aandacht besteed aan mentale risico’s, vooral door de coronamaatregel om thuis te werken. In een longread voerden we ervaringen op van ondernemers en welke oplossingen zij hiervoor hadden ontwikkeld. Momenteel wordt gewerkt aan een derde flight van de campagne, gericht op beroepen die in deze coronatijd juist wel aan het werk zijn.

Een RI&E is de basis voor gezond en veilig werken. Toch is het middel bij veel ondernemers onbekend. Met behulp van design thinking, ruimte voor experiment en een doelgroepgerichte aanpak proberen we de bekendheid te verhogen. Niet als moetje, maar als hulpmiddel.
Bram Festen
Partner