Durf, doe, divers

Voor een inclusieve arbeidsmarkt

Opdrachtgever:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Datum:
2017 - heden

Expertises:
Strategie en boodschapontwikkeling

Zie ook:
Website

Gelijke kansen, diversiteit en inclusiviteit op de arbeidsmarkt. Gemeenten spelen daar een belangrijke rol in. Zij spannen zich namelijk dagelijks in om (langdurig) werklozen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Om hen hierbij te ondersteunen voeren wij namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne: Durf, doe, divers.

Vanuit het programma Gelijke Kansen/Non-Discriminatie (GKND) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voeren we campagne voor een eerlijke en inclusieve Nederlandse arbeidsmarkt. Dit is hard nodig want helaas krijgen (langdurig) werkzoekenden nog te vaak te maken met discriminatie en vooroordelen. Dat zorgt ervoor dat zij nog langer moeten wachten tot ze weer aan de slag kunnen.

Hoe kunnen gemeenten vooroordelen bij werkgevers wegnemen en ervoor zorgen dat iedereen - of je nu jong, oud, man, vrouw, statushouder, wajonger, visueel beperkt of rolstoel gebonden bent - gelijke kansen krijgt op de arbeidsmarkt? Om hen hierbij te ondersteunen organiseren we werkbezoeken voor jobcoaches, klantmanagers (zij ondersteunen werklozen vanuit de gemeente bij hun zoektocht naar werk) en werkconsulenten en hun leidinggevenden. Tijdens de werkbezoeken krijgen zij een kijkje in de keuken van collega’s in andere regio’s en delen zij hun eigen kennis en ervaring. Naast inspiratie en kennisdeling vinden we het ook belangrijk om deze doelgroep praktische handvatten mee te geven. Daarom organiseren we trainingen rondom het bewust worden van vooroordelen en (onbewuste) discriminatie.

Online informeren en inspireren we hen via de website, de Durf, doe, divers-mail én een besloten netwerkgroep op LinkedIn. We brengen het netwerk het hele jaar door op de hoogte van ‘Durf, doe, divers’-activiteiten en van nieuws en inspirerende verhalen uit het veld. Via de Durf, doe, divers-netwerkgroep op LinkedIn kunnen klantmanagers en vertegenwoordigers van arbeidsmarktregio’s in heel Nederland ook in contact komen met elkaar. Zo werken we samen aan een eerlijke en inclusieve arbeidsmarkt.

Of je nou schulden, een drugsprobleem, een buitenlandse achternaam, of een lichamelijke beperking hebt, ouder bent dan 55 of al een lange tijd naar werk zoekt: iedereen verdient een eerlijke kans op een baan. Met Durf, doe, divers brengen we gemeenten, overheid, werkgevers en werkzoekers bij elkaar om kennis en ervaringen te delen. Hier komen inspirerende verhalen naar boven. Ik zou zeker de website bekijken om er een aantal te lezen. Verder vind ik het mooi om te zien hoe bereidwillig mensen tijdens deze bijeenkomsten zijn om naar elkaars verhaal te luisteren, kennis te delen en samen te werken aan een inclusievere arbeidsmarkt.
Selma Hamouda
Campagneleider
Werkbezoek Ede
Werkbezoek Ede
Werkbezoek Ede