VSNU (Vereniging van Universiteiten)

Op naar een Normaal Academisch Peil

Opdrachtgever:
VSNU (Vereniging van Universiteiten)

Expertise vanuit BKB:
Strategie,
Boodschapontwikkeling,
Creatief concept,
Redactie,
PR.

Datum:
2021

Nederlandse universiteiten behoren tot de wereldtop. Daar plukt de hele samenleving de vruchten van. Het maakt onze economie competitief en innovatief. Onze universiteiten leiden de mensen op die we nodig hebben voor de uitdagingen van deze tijd. Helaas staan onze universiteiten door structurele onderfinanciering onder druk. Al jaren neemt het aantal studenten toe, en de financiering per student af. Er is daardoor te weinig tijd en geld om goed onderzoek te doen of goed onderwijs te geven, laat staan allebei.

Vanuit een brede coalitie van studenten, bestuurders, vakbonden, werknemers en wetenschappers verbonden aan de 14 Nederlandse universiteiten, werd BKB daarom gevraagd een strategie te bedenken om meer aandacht te genereren voor de structurele onderfinanciering in het hoger onderwijs in Nederland. In samenwerking met de coalitie bedachten we de strategie achter nationale alarmdag die op 6 april plaatsvond. In aanloop naar de alarmdag creëerde BKB een sterke centrale boodschap en verstuurde meerdere toolkits en briefings om te zorgen dat alle partijen door heel Nederland hetzelfde verhaal communiceerden.

Op 6 april werden er door heel Nederland verschillende acties gevoerd door studenten, bestuurders, wetenschappers en academische docenten. Allemaal hadden zij dezelfde boodschap: ‘Het water staat ons aan de lippen. Op naar een Normaal Academisch Peil.’ Er werden academische baretten op standbeelden geplaatst en online gedeeld, er werden optochten gehouden en academici sprongen de gracht in om te laten zien dat het water hen aan de lippen staat. Op de daarvoor speciaal ontwikkelde website www.normaalacademischpeil.nl stelde BKB verschillende materialen zoals een toolkit en heldere FAQ beschikbaar om te downloaden voor het actievoeren. Daarnaast plaatste BKB verschillende ervaringsverhalen van o.a. hoogleraar Beatrice de Graaf, verschillende (phd-) studenten en de voorzitter van de VSNU Pieter Duisenberg.

In Den Haag ging Pieter Duisenberg met anderen de Hofvijver in om aandacht te vragen voor de structurele onderfinanciering. Tijdens de alarmdag, een paar dagen na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, overhandigden we de nieuwe Kamerleden ook speciale welkomstpakketten met meer informatie over de actie.

De alarmdag op 6 april werd een groot succes en kreeg, ondanks al het andere nieuws rondom corona en de formatiecrisis, veel media aandacht.

In de media:

Door het optekenen van de ervaringsverhalen werd heel duidelijk wat precies de effecten zijn van jarenlange onderfinanciering in het hoger onderwijs. Structureel overwerken in het weekend, minder begeleiding voor studenten en geen ruimte meer voor bezinning. De actie voor een Normaal Academisch Peil vraagt aandacht voor deze extreme werkdruk. Dat is belangrijk want heel Nederland plukt uiteindelijk de vruchten van goed academisch onderwijs.
VSNU (Vereniging van Universiteiten)
Op naar een Normaal Academisch Peil